facebook

Trận chiến của Hades: Vietnamese Book (Paperback)

Trận chiến của Hades: Vietnamese Book Cover Image
$9.99
Backordered

Description


This book is bilingual (Vietnamese & English).

Vua Shatrudev của Lalpur muốn thống trị to n thế giới. ng l một vị vua rất quyền lực v bức hại c ng ch ng bằng nhiều c ch. Do đội qu n đ ng đảo của m nh, kh ng c vị vua n o c thể đ nh bại anh ta trong trận chiến. Anh ấy đ chiếm được lục địa Ch u u v Ch u .
Akhandraj l một cậu b thiếu ni n l vua của Sumerpur. Anh ta muốn giải ph ng c ng ch ng khỏi sự t n bạo của Vua Shatrudev, mặc d qu n đội của anh ta kh ng lớn lắm. C u chuyện bắt đầu bằng cuộc đấu tranh của Akhandraj.
Mỗi phần của c u chuyện sẽ cung cấp cho bạn một động cơ.Product Details
ISBN: 9798740668666
Publisher: Independently Published
Publication Date: April 19th, 2021
Pages: 122
Language: English