facebook

The Turning Point: 45 bước để đạt được thành công (Paperback)

The Turning Point: 45 bước để đạt được thành công Cover Image
$13.99
Backordered

Description


Cuốn's ch n y được viết song ngữ (tiếng Việt v tiếng Anh).
Bạn c bị mắc kẹt trong bất kỳ t nh huống n o của cuộc sống của bạn kh ng? Nếu c , th với sự trợ gi p của cuốn's ch n y, h y cho t i một cơ hội để gi p bạn. Cuốn's ch n y sẽ hướng dẫn bạn xử l c c t nh huống h ng ng y. C c chương tiếp theo c li n quan đến cuốn's ch n y để gi p bạn:
Chương 1: Sự khởi đầu của cuộc sống - Dục vọng
Chương 2: Thiết lập mục ti u
Chương 3: H nh động
Chương 4: L m việc chăm chỉ
Chương 5: Ti u điểm
Chương 6: ch
Chương 7: Chia nhỏ nhiệm vụ trong ng y của bạn
Chương 8: Thức dậy v o's ng sớm
Chương 9: Sức mạnh của tr c
Chương 10: Lo lắng về qu khứ v tương lai
Chương 11: Nhận thức về bản th n
Chương 12: Sai lầm v học hỏi
Chương 13: Lu n bận rộn để đạt được mục ti u
Chương 14: Khi n o th l m giải tr
Chương 15: C ch thư gi n khi l m việc
Chương 16: B i học từ thất bại
Chương 17: Ki n nhẫn
Chương 18: Xung đột
Chương 19: Kh ng bao giờ bỏ cuộc
Chương 20: Mối quan hệ giữa t nh c ch v th nh c ng
Chương 21: C ch n i chuyện với người kh c hiệu quả hơn
Chương 22: Th nh c ng v /'s Gi p đỡ Thi n nhi n
Chương 23: Mối quan hệ giữa th nh c ng v thiền định
Chương 24: Sự gắn b với mục ti u của bạn v sự t ch rời khỏi mọi thứ kh c
Chương 25: Mối quan hệ giữa im lặng v th nh c ng
Chương 26: Mối quan hệ giữa nỗi sợ thất bại v th nh c ng
Chương 27: Kiểm tra bản th n để đạt được th nh c ng
Chương 28: Mối quan hệ giữa l ng dũng cảm / l ng dũng cảm v việc đạt được mục ti u
Chương 29: Bản ng v /'s th nh c ng
Chương 30: Quyết định
Chương 31: So's nh với người giỏi nhất
Chương 32: Thi n nhi n dạy điều g đ
Chương 33: Th i quen
Chương 34: Lười biếng - Kẻ th của th nh c ng
Chương 35: Lập kế hoạch th ch hợp
Chương 36: Tạo kế hoạch dự ph ng
Chương 37: C ch tạo động lực cho bản th n
Chương 38: T m l ch a kh a th nh c ng
Chương 39: Đừng đ nh mất hy vọng
Chương 40 may mắn
Chương 41: Nghi thức nhất qu n
Chương 42: Đặt c u hỏi
Chương 43: Tận dụng kinh nghiệm của bạn
Chương 44: Viết nhật k
Chương 45: C đơn.Product Details
ISBN: 9798742593591
Publisher: Independently Published
Publication Date: April 22nd, 2021
Pages: 244
Language: English